Přistavení vozu zdarma v Praze. Pojištění a dálniční známka v ceně. Výhodný tarif, zarezervujte si své vysněné auto ještě dnes, se vším vám poradíme, volejte kdykoliv +420 773 116 716

Kdy používat mlhovky?

Kdy používat mlhovky?

Cestovat vozem musí být občas nutné za jakéhokoli počasí, tomu také často musíte přizpůsobit způsob jízdy. Říká se, že neznalost zákona neomlouvá, proto byste měli dobře vědět, kdy mlhovky používat a jak se o ně starat. Zapínat mlhovky, když to vůbec není třeba, je typický nešvar rozšířený mezi řidiči.

Co praví zákon?

Zákon č. 361/2000 Sb., § 32 – Osvětlení vozidel

Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu. Řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li by být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník provozu na pozemních komunikacích, strojvedoucí vlaku, řidič jiného drážního vozidla nebo řidič plavidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru. Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy. Činná plocha světel nesmí být zakryta nebo nadměrně znečištěna.

Jednoduše řečeno, přední světla do mlhy může řidič použít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič použít za mlhy, sněžení nebo hustého deště vždy. Tedy přední světla řidič použít může, zadní musí.

Co jsou vlastně mlhovky?

Mlhovky jsou mlhová světla, která řidičům zajišťují lepší viditelnost v nepříjemném počasí. Použití mlhovek je upravována již zmiňovaným zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Mlha se skládá z malých vodních kapiček, které odráží dopadající světlo zpět. Čím je větší úhel mezi kuželem světla vrhaného mlhovým světlem a okem řidiče, tím je méně světla odraženo zpět do oka řidiče a tím řidič lépe vidí. Mlhové světlo se používá obvykle společně s potkávacím světlem. Je možné jej použít společně pouze s obrysovým světlem. V takovém případě se výrazně snižuje oslnění řidiče odraženým světlem, ale zároveň se výrazně snižuje i úroveň osvětlení vozovky. Proto je vhodné tento způsob použít pouze ve velmi husté mlze. Zadní mlhová světla pouze zlepšují viditelnost vozidla za snížené viditelnosti – světla mají vyšší intenzitu svícení než zadní obrysová světla. Za dobré viditelnosti je povinnost mít mlhová světla vypnutá, aby nedocházelo k oslňování ostatních účastníků silničního provozu. Mlhovky, stejně jako všechna ostatní světla, vyžadují pravidelnou kontrolu, musí kvalitně svítit, ale také musí být světla čistá, aby viditelnost nebyla zhoršena.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Světla_do_mlhy

Prevence není nutná

Zapnuté mlhovky ve špatném počasí mohou zachránit život, na druhou stranu jezdit preventivně se zapnutými mlhovkami může být velice nebezpečné, neboť oslňujete ostatní řidiče. Jestliže máte pocit, že nejste dostatečně vidět nebo nevidíte na cestu, zvažte změnu denního svícení, abyste měli kvalitní žárovky. Za mlhovky můžete také získat pokutu, ať už je nemáte zapnuté nebo je máte zapnuté neoprávněně, což vás může stát pokutu až do výše 2 000 Kč na místě a odebrání 1 bodu.

Počasí se mění každou chvíli, stejně tak i cesty, na kterých jedete, musíte tak zapínání a vypínání mlhovek přizpůsobit. Jestliže si nejste jistí, zda je již vhodná doba, řiďte se situací, zda vozidlo před vámi je vidět nebo ne. Při popojíždění v koloně není nutné mít mlhovky zapnuté nepřetržitě, neboť vozidlo za vámi o vás již ví, nicméně vozidlo, které kolonu uzavírá, musí mít zapnuté mlhovky stejně jako výstražná světla vždycky.

Další informace:

https://www.policie.cz/clanek/or-kladno-zpravodajstvi-vite-jak-spravne-pouzivat-mlhovky.aspx

https://www.uamk.cz/aktuality/2622-uamk-radi-jak-a-kdy-pouzivat-mlhova-svetla

Zpět do blogu autopůjčovny
Komentáře k článku (0)