Přistavení vozu zdarma v Praze. Pojištění a dálniční známka v ceně. Výhodný tarif, zarezervujte si své vysněné auto ještě dnes, se vším vám poradíme, volejte kdykoliv +420 773 116 716

Autopůjčovna OneTwoGo se stará o Vaše zdraví a bezpečnost při provozu silničního vozidla. Z tohoto důvodu se snažíme upozorňovat naše zákazníky na možná rizika související s porušením pravidel silničního provozu.


Za tímto účelem jsme pro Vás sestavili seznam těch nejzákladnějších pravidel silničního provozu (včetně jejich případných postihů), které musí splňovat všichni jeho účastníci. Nedodržení těchto pravidel může přinést nejen vážné důsledky a škody na majetku, ale především vážná zranění nebo dokonce, v tom nejhorším případě, ztrátu Vašeho nebo dokonce cizího života. A ruku na srdce - myslíte si, že Vám za to tak chvilka nepozornosti či spěchu stojí? Dát nohu z plynu či nezvednout mobil Vás určitě bude stát méně.

Základní pravidla silničního provozu

smoking.jpg

Pravidlo číslo 1: Nekouřit ve vozidle

Kouření ve vozidle, stejně tak jako používání mobilního telefonu či konzumace jídel a pití za jízdy snižuje pozornost řidiče a jeho koncentraci na jízdu.

 phone.jpg

Pravidlo číslo 2:  Zákaz používání mobilního telefonu během jízdy

Během jízdy je zakázáno používat mobilních telefonů (přijímání hovorů, volání či psaní SMS). Pokud často cestujete a musíte vyřizovat neodkladné záležitosti, pořiďte si do vozu zařízení Handsfree. Vyhnete se tím nejen bodovému postihu a pokutě, ale v horším případě i ošklivé autohavárii. 

Možné postihy: body: 3, pokuta bloková: 1.000,- Kč, pokuta správní řízení: 1.500 -2.500,- Kč

 alko.jpg

Pravidlo číslo 3:  Zákaz požití alkoholu před jízdou

Je přísně zakázáno řídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholických nápojů.

Možné postihy: body: 3-7, pokuta správní řízení: 10.000-50.000,- Kč, zákaz činnosti: 6m - 2 roky

Zákaz požití jakékoliv návykové látky

Je přísně zakázáno řídit vůz ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil vlivem návykové látky.

Možné postihy: body: 7, odnětí svobody až do 3 let, zákaz činnosti: 1-10 let

 dadada.jpg

Pravidlo číslo 4: Povinnost používat bezpečnostní pásy a dětskou autosedačku

Řidič vozidla musí být připevněn bezpečnostním pásem po celou dobu jízdy ve městě i na dálnicích. Toto pravidlo platí nejen pro řidiče, ale také pro všechny cestujíci ve vozidle. Děti musejí být připoutány v dětské autosedačce (ve výjimečných případech mohou být podle § 6 z. č. 361/2000 Sb. připoutány bezpečnostním pásem).

Možné postihy: body: 2, pokuta správní řízení: 1.500 – 2.500,- Kč, bloková pokuta do 2.000,- Kč

rychlost.jpg

 

Pravidlo číslo 5: Nepřekračovat nejvýše povolenou rychlost

Nepřekračujte maximální povolenou rychlost. Koneckonců, podle statistik je více než 70% všech dopravních nehod způsobeno vysokou rychlostí. Buďte opatrní a nepřekračují maximální povolenou rychlost, kdykoliv řídíte.

Možné postihy: různé, dle výše prohřešku. Body: 2 – 5, finanční postih: 1.500 -10.000,- Kč

Pravidlo číslo 6: Zákaz řízení vozidla bez platného řidičského oprávnění

Je zakázáno řídit vozidlo bez platného řidičského oprávnění (bez příslušné skupiny nebo podskupiny). Toto pravidlo platí i pro řidiče, jimž byl zadržen řidičský průkaz.*

Možné postihy: body: 7 (6)*, finanční postih: 25.000-50.000,- Kč (5.000,- 10.000,- Kč)*, zákaz činnosti: 1- 2 roky (6m.-1 rok)*

 

 

Jak předejít vybodování?

Za každé porušení výše uvedených pravidel Vám hrozí nejen pokuta, ale také ztráta bodů. Samozřejmě, nejlepším řešením, jak předejít ztrátě bodů, je dodržovat pravidla silničního provozu.

Víte ale např., že:

  • Policista ani strážník obecní policie nemají povinnost Vás informovat o přidělení bodů za projednávaný přestupek! Po jakémkoli projednání přestupku si po zhruba 2 týdnech ověřte na CZECHPOINTU kolik máte bodů!
  • První informaci od obecního úřadu obce s rozšířenou působností o bodovém kontu řidič dostane až při dosažení 12 bodů spolu s výzvou k odevzdání řidičského průkazu.
  • Na obecním úřadě si můžete opatřit „Výpis z bodového hodnocení řidiče“

Podle našich zkušeností všech těchto nařízení má významný dopad na zlepšení bezpečnosti a významně snižuje rizika v dopravních nehodách.

Užitečná telefonní čísla:

     * Policie 158
     * Záchranná služba 155
     * Hasiči 150

Pokud si nemůžete v dané chvíli vzpomenout na některé z výše uvedených telefonních čísel, vytočte jednoduše linku 120. Zde Vás již zkušení pracovníci přepojí na správné pracoviště.