Přistavení vozu zdarma v Praze. Pojištění a dálniční známka v ceně. Výhodný tarif, zarezervujte si své vysněné auto ještě dnes, se vším vám poradíme, volejte kdykoliv +420 773 116 716

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti OneTwoGo řešíme ochranu osobních údajů dle patřičných zákonů. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Samozřejmě také nově dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”. 

Tyto www stránky se zabývají primárně pronájmem automobilů. Evidujeme vaše objednávky, pro tyto účely si od vás bereme jen ty údaje, které jsou nezbytné k vyřízení objednávky. Zároveň jsme přijali patřičná bezpečnostní opatření k zabezpečení vašich dat (šifrování atd.). Sběr osobních údajů probíhá přímo od subjektu (vyplníte formulář, dokončíte objednávku), tak automaticky. Níže všechny případy rozebíráme podrobněji, především z pohledu právních důvodů zpracování, účelu zpracování i o možnostech, jakými dosáhnete na svá práva.

Pokud požádáte o výmaz svých údajů, uděláme to neprodleně, nejpozději do 1 měsíce od vaší žádosti, kterou prosím směřujte na naši poštovní adresu (VLADVI s.r.o. Velenovského 3261/2, 106 00 Praha 10) nebo na email gdpr@onetwogo.eu. Upozorňujeme, že výmaz můžeme udělat jen v případě, pokud k archivaci dat nejsou zákonné důvody. V případě aktivního pronájmu vaše data vymazat nemůžeme.

Není-li to výslovně uvedeno, OneTwoGo nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

Osobní údaje získané od subjektu

Přihlášení k odběru newsletteru

Přihlášení k odběru newsletteru Na webu autopujcovnavpraze.cz můžete nalézt jednoduchý formulář pro přihlášení k odběru novinek. Novinky vám budeme posílat maximálně 8x ročně. Informovat vás budeme o nových automobilech v naší nabídce, slevách a výhodných akcích
Osobní údaj: e-mailová adresa
Získání osobního údaje: od subjektu
Zákonnost: explicitní souhlas subjektu
Účel: Zasílání zpravodaje (newsletteru), je zasílán maximálně 8x ročně.
Informace o zpracování: E-mail zaslaný na e-mailovou adresu. E-mail obsahuje link, umožňující odhlášení. Data archivujeme 5 let.

Kontaktní formulář

Odeslání dotazu či poptávky na pronájem

Kontaktní formulář slouží subjektům, které se chtějí dotázat na jakoukoliv informaci ohledně firmy OneTwoGo. Případně mají zájem o pronájem automobilu, dovoz automobilu ze zahraničí. Povinná pole pro odeslání formuláře jsou jen dvě: kontakt na vás (e-mailová adresa), zpráva. Souhlas se zpracováním vašich údajů je jen a pouze pro tyto účely.

Pokud nás budete kontaktovat přes kontaktní formulář, vždy vás v odpovědi na e-mail upozorníme, že nám musíte dát souhlas o uchování osobních údajů pro účely komunikace o tématu, kvůli kterému nás oslovujte.

Osobní údaj: e-mailová adresa, jméno, telefon, zpráva
Získání osobního údaje: od subjektu
Zákonnost: souhlas subjektu
Účel: kontaktní informace, využitelné pro uživatelskou podporu, případně vznik smluvního vztahu
Informace o zpracování:

Je-li fyzická osoba ve smluvním vztahu s OneTwoGo, nastává zákonnost zpracování podle článku 6 1.b. V jiných případech jsou osobní údaje zpracovávány jako kontaktní informace. Pokud jde jen o zaslání dotazu, data archivujeme jen po dobu komunikace, maximálně 1 měsíc. Pak dojde o odstranění vašich dat (e-mailu i veškeré komunikace). Pokud formulář slouží k objednávce, platí pravidla pro objednávkový formulář.

Objednávkový formulář

Formulář pro vytvoření objednávky - pronájem automobilu

Slouží osobám, které mají zájem o pronájem automobilu z naší nabídky. Povinná pole pro vytvoření objednávky jsou: e-mailová adresa, jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, IČO, DIČ, pokud pronájímáte vůz pro firmu a chcete toto uvést na faktuře

Pokud si u nás automobil pronajmete, chceme po vás jen nezbytné údaje k vyřízení objednávky. Tyto údaje v žádném případě nepoužíváme k reklamním účelům.

Osobní údaj: e-mailová adresa, jméno, společnost (IČO, DIČ), telefon, zpráva
Získání osobního údaje: od subjektu
Zákonnost: souhlas subjektu
Účel: kontaktní informace, využitelné jen a pouze pro vyřízení objednávky, uživatelskou podporu, vznik smluvního vztahu
Informace o zpracování: Fyzická osoba je ve smluvním vztahu s OneTwoGo, zákonnost zpracování podle článku 6 1.b. Data uchováváme po dobu 10 let. Pokud nedojde v této lhůtě k opakované objednávce, vaše data jsou kompletně vymazána, případně se lhůta prodlužuje.


Osobní údaje získané automaticky

Webový server www.autopujcovnavpraze.cz automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány vlastními logy www serveru a přes Google Analytics. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na www stránku přistupováno.  OneTwoGo používá takto získané informace jen a pouze k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci webu. 

Údaje pro reklamní systémy 
Využíváme technologie retargetingu od služby SKLIK provozované společností Seznam.cz, a.s. To nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří projevili zájem o naše služby, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Využíváme technologie remarketingu od služby ADWORDS provozované společností Google Ireland Limited. To nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří projevili zájem o naše služby, naše reklamy v reklamní síti společnosti Google.


Ukládání dat na počítač uživatele 
V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné návštěvě tato data může číst a měnit. Jedná se o tzv. cookies. Více o cookies píšeme tady: https://www.autopujcovnavpraze.cz/cs/cookies

Zabezpečení osobních údajů

OneTwoGo pro přenos dat využívá výhradně zabezpečené připojení s protokoly HTTPS, SSH, SFTP. Data jsou ukládána v zabezpečené databázi a na cloudu. Cloudové služby zajišťují certifikovaní smluvní partneři (Google). 

Omezení přístupu, používáme blokování přístupu do administrace dle IP adres, pravidelně měníme přístupové údaje, hesla jsou hashované.

OneTwoGo jako správce

Správce odpovídá za dodržování povinností kladených Obecným nařízením. Zcela zásadní je dodržování zásad zpracování, jejichž dodržování zároveň musí být správce schopen doložit. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat. Zároveň je nutné osobní údaje dostatečně zabezpečit. Samozřejmostí však musí být plnění i dalších povinností stanovených Obecným nařízením.

Zpracovatelé

Zpracovávají osobní údaje dle pokynů a potřeb správců. Patří mezi ně webmaster, poskytovatel webhostingových služeb. Mezi zpracovatelem a správcem existuje smluvní vztah.

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Dle interní analýzy OneTwoGo nemá povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu článku č. 37 Nařízení...) 
Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá jednatel firmy Viktor Parkhomenko (Tel.: +420 773 116 716, e-mail: onetwogo@email.cz)

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu (tj. po dobu poskytování záruky na zakoupené zboží) a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Kdo všechno bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv. 

Jaká máte v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

  1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat
  2. právo osobní údaje opravit či doplnit
  3. právo požadovat omezení zpracování
  4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
  5. právo požadovat přenesení údajů
  6. právo na přístup k osobním údajům
  7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
  8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
  9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a po nabytí účinnosti též v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Žádost o přenositelnost údajů

Pokud chcete požádat o přenos svých údajů (tedy těch co jste vy sami zadali), kontaktujte nás na gdpr@onetwogo.eu.

Vznesení námitky

Pokud chcete vznést námitku, kontaktujte nás na gdpr@onetwogo.eu.

Žádost o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud chcete odvolat souhlas, kontaktujte nás na gdpr@onetwogo.eu.

Žádost o odstranění osobních údajů (právo být zapomenut)

Pokud chcete kompletně vymazat svoje data z našich databází, kontaktujte nás na gdpr@onetwogo.eu.