Jak přihlásit vůz do evidence?

Jak přihlásit vůz do evidence?

Pokud jste si zakoupili jakékoliv nové či ojeté motorové vozidlo, čeká Vás zcela jistě ještě jedna povinnost – přihlásit jej k evidenci.

Jaké náležitosti vyžaduje registrace silničního motorového vozidla?

Jaké náležitosti vyžaduje registrace silničního motorového vozidla?

Tiskopis „Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel". Ten je možné si buď vyzvednout na příslušném úřadě, popř. si jej stáhnout z internetových stránek příslušného úřadu (pokud to úřad umožňuje).

K vyplněné výše uvedené žádosti je pak nutné doložit:

 

 1.  technický průkaz vydaný prodejcem vozidla,
 2.  pokud se jedná o vozidlo nové - osvědčení o registraci vozidla,
 3.  doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo v provozu,
 4.  protokol o evidenční kontrole vozidla, jedná-li se o vozidlo, které již bylo v provozu,
 5.  doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 6.  souhlas vlastníka (leasingová společnost) k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele,
 7.  bylo-li zřízené zástavní právo váznoucí na vozidle, je nutné doložit o tom doklad.
 8.  doklad totožnosti žadatele. Pokud jste právní subjekt, je nutné navíc doložit ŽL, Koncesní listinu nebo výpis z OR.
 9.  v případě, že jste cizinec - doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, na území České republiky,
 10.  pokud se chcete nechat zastupovat, je nutné doložit „Zplnomocnění při zastupování“.

 

Osobní doklady:

Pokud převádíte ojetý vůz do jiného registračního obvodu, je nutné odevzdat i registrační značku.

Správní poplatek

Výše správního poplatku, který je nutné uhradit při přihlašování vozu do evidence motorových vozidel u příslušného úřadu, se liší dle typu přihlašovaného motorového vozidla.

 • motorová vozidla.......................................................................800 Kč
 • přípojná vozidla do 750 kg..........................................................500 Kč
 • přípojná vozidla nad 750 kg........................................................700 Kč
 • motocykl do 50 ccm....................................................................300 Kč
 • motocykl nad 50 ccm, motorové čtyřkolky a motorové tříkolky ...........500 Kč
Zpět do blogu autopůjčovny
Komentáře k článku (0)