Jak přihlásit vůz do evidence?

Jak přihlásit vůz do evidence?

Pokud jste si zakoupili jakékoliv nové či ojeté motorové vozidlo, čeká Vás zcela jistě ještě jedna povinnost – přihlásit jej k evidenci.

Jaké náležitosti vyžaduje registrace silničního motorového vozidla?

Tiskopis „Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel". Ten je možné si buď vyzvednout na příslušném úřadě, popř. si jej stáhnout z internetových stránek příslušného úřadu (pokud to úřad umožňuje).

K vyplněné výše uvedené žádosti je pak nutné doložit:

1. technický průkaz vydaný prodejcem vozidla,

2. pokud se jedná o vozidlo nové - osvědčení o registraci vozidla,

3. doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo v provozu,

4. protokol o evidenční kontrole vozidla, jedná-li se o vozidlo, které již bylo v provozu,

5. doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

6. souhlas vlastníka (leasingová společnost) k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele,

7. bylo-li zřízené zástavní právo váznoucí na vozidle, je nutné doložit o tom doklad.

8. doklad totožnosti žadatele. Pokud jste právní subjekt, je nutné navíc doložit ŽL, Koncesní listinu nebo výpis z OR.

9. v případě, že jste cizinec - doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, na území České republiky,

10. pokud se chcete nechat zastupovat, je nutné doložit „Zplnomocnění při zastupování“.

Osobní doklady:

Pokud převádíte ojetý vůz do jiného registračního obvodu, je nutné odevzdat i registrační značku.

Správní poplatek

Výše správního poplatku, který je nutné uhradit při přihlašování vozu do evidence motorových vozidel u příslušného úřadu, se liší dle typu přihlašovaného motorového vozidla.

  • motorová vozidla.......................................................................800 Kč
  • přípojná vozidla do 750 kg..........................................................500 Kč
  • přípojná vozidla nad 750 kg........................................................700 Kč
  • motocykl do 50 ccm....................................................................300 Kč
  • motocykl nad 50 ccm, motorové čtyřkolky a motorové tříkolky.........500 Kč 
Zpět do blogu autopůjčovny
Komentáře k článku (1)

faexlade1flu - 27.07.2017 02:50 удалите,пожалуйста! . s.tek.lod.e.lb.y.1.2.3.4.5.g.oo.d@gmail.com st.e.k.lode.lby.12.3.45good@gmail.com st.ek.lo.delb.y1.23.45.go.od@gmail.com s.teklode.lb.y1.2.345g.ood@gmail.com s.tek.lo.delby.1.2.3.4.5g.o.o.d@gmail.com
Vložit komentář
 
Vaše jméno:
 
Váš komentář *:
 
 
 
Hodnocení článku:     1 - nejhorší   10 - nejlepší
Byl tento článek zajímavý?