Přistavení vozu zdarma v Praze. Pojištění a dálniční známka v ceně. Výhodný tarif, zarezervujte si své vysněné auto ještě dnes, se vším vám poradíme, volejte kdykoliv +420 773 116 716

Alkoholový zámek v automobilu

Alkoholový zámek v automobilu

Přístroj na rozpoznání alkoholu v dechu řidiče, nazývaný též někdy jako alkoholový zámek, je malé zařízení o velikosti mobilního telefonu, které je připojeno k zapalovacímu systému vozidla.

Jak alkoholový zámek funguje?

Před nastartováním vozidla je nutné, aby řidič zařízení poskytl vzorek svého dechu. Přístroj okamžitě změří úroveň alkoholu v dechu a porovná ho s předem nastaveným limitem (dle legislativy každé země). Pokud je hladina alkoholu v dechu nižší než přednastavený limit, vozidlo umožní start motoru, v opačném případě pak systém startu motoru vozidla zabrání.

Pokud řidič manipuluje s vozem s alkoholovým zámkem, systém ho může kdykoliv vyzvat, aby provedl dechovou zkoušku. Upozornění k testu dechu se objevují náhodně a obvykle jsou vyžadovány několikrát během provozu vozidla.

Když přístroj detekuje, že máte alkohol nad úrovní předem nastaveného limitu během jízdy, spustí alarm uvnitř a dokáže též spustit klakson vozidla nebo rozblikat směrová světla do doby, než vozidlo úplně nezastaví. Systém sám automobil nezastaví z bezpečnostních důvodů. Pokud je hladina alkoholu v dechu vyšší, než je přednastavená hodnota při provozu vozidla, umí některá zařízení zároveň upozornit i policii nebo příslušný úřad.

Alkoholový zámek

Permanentní blokace automobilu

Některé okolnosti mohou vést k tomu, že zařízení zablokuje strat motoru permanentně. Stane se tak v případě určitého počtu neúspěšných pokusů o spuštění motoru, pokusech o obejití systému nebo absenci pravidelného servisu přístroje.

Alkohol za volantem a legislativa

Přednastavená úroveň povoleného limitu alkoholu v krvi se liší v závislosti na legislativě státu, ve kterém je vůz provozován. V současné době však Evropská rada bezpečnosti dopravy vyzývá k povinnému zavedení alkoholových zámků pro profesionální řidiče a recidivisty.

V září loňského roku zavedlo Rakousko národní rehabilitační program pro výše uvedené osoby, kterým je umožněno zkrácení zákazu řízení v případě instalace alkoholového zámku do svých vozidel. Belgie, Dánsko, Finsko, Nizozemí, Polsko a Švédsko zavedly podobné programy jako většina států v USA.

Zpět do blogu autopůjčovny
Komentáře k článku (0)